Zvyšujeme si kvalitu

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020

Školenie v Bojniciach

IMG 20200904 160942

V piatok 4.9. 2020 sme sa zúčastnili na školení s názvom “ Príprava úspešnej žiadosti o grant”. Úvodné slová boli venované predstaveniu problematiky projektového manažmentu. V ďalšej časti vzdelávacieho bloku sme sa dozvedeli viac o faktoroch, ktoré sú kľúčové pri dotiahnutí projektu do úspešného konca. Dozvedeli sme sa, že základom dobrého projektu je určenie jasného a zrozumiteľného popisu cieľa a prínosu projektu. Formálna ako i gramatická správnosť taktiež určuje úspešnosť projektu. Po zistení najčastejšie opakujúcich sa chýb pri písaní žiadosti nasledovala krátka prestávka spojená s občerstvením. Školenie po prestávke pokračovalo nasledovne: rozdelili sme sa do skupín po dvoch a do konca dňa sme pracovali už len v takomto zložení. Každá skupina mala navrhnúť vlastný projekt a naplánovať celý jeho priebeh. Výber členov skupín bol náhodný, a tak aj pracovanie v tejto zostave bolo obohacujúce. Účastníci školenia boli rôznych vekových kategórií a profesií, takže bolo zaujímavé a zároveň prínosné sledovať rozdielne reakcie a pohľady počas celého školenia. 

IMG 20200924 134332

Chceli by sme vyzdvihnúť štýl prezentovania a spôsob, akým nám boli podávané informácie. Školenie bolo poňaté veľmi interaktívne a všetci účastníci mali dostatočný priestor na vyjadrenie svojich myšlienok. Vždy po pridelení čiastkovej úlohy nám školiteľ nechal čas na vypracovanie zadania a potom nasledovala diskusia s postrehmi a návrhmi ostatných účastníkov. Uvedomili sme si, že kľúčovou súčasťou projektu je správne stanovenie a opísanie jeho cieľa, keďže myšlienka môže byť dobrá, ale spôsob jej prezentovania je dôležitejší.

Školenie sa uskutočnilo v Bojniciach v krásnom prostredí hotela BELLASI. 

-Jana Košecká-

Školenie sme okrem zoznámenia sa medzi sebou zahájili diskusiou o našich očakávaniach od školenia, či po prípade našich obavách. Keďže jeho cieľom bolo podávanie projektov v rámci Európskeho zboru solidarity, pokračovali sme práve predstavením si programu, aké sú špecifiká týchto projektov a načo sa pri žiadosti sústrediť. Rovnako sme sa zamerali na ponímanie významu slova solidarity a dôležitosť jeho prepojenia na naše projekty, ktoré chceme uskutočňovať. Na školení sme mali taktiež možnosť predstaviť svoje projekty pred ostatnými, získať pohľad tretej strany a posunúť náš projektový nápad ešte lepším smerom. Zároveň sme mali priamu možnosť zlepšiť si naše schopnosti v projektovom manažmente, a to vytvorením projektu a návrhu jeho realizácie pre lokálnu komunitu. Túto možnosť vyskúšať si na vlastnej koži aké to je pracovať na projekte ako tím hodnotím ako veľmi prínosné.

Rovnako náučný bol workshop venovaný potenciálu a významu Youthpassu a multiplikačnému dopadu projektov, ktoré by inak ostali pravdepodobne nami prehliadnuté. Najviac obohacujúcou časťou školenia bola kasíno aktivita zameraná na žiadosť o grant, kedy sme si na vlastnej koži mohli otestovať, aké to je o grant žiadať a čomu sa pri písaní vyvarovať. Hoci bolo školenie veľmi intenzívne, pozitívne taktiež ale hodnotím, že sme napriek tomu mali dostatok priestoru na sebarealizáciu a reflektovanie o nových informáciách, napríklad umožnením samostatnej práce na projektoch a ich konzultácie so školiteľmi. Celkovo bolo toto školenie veľmi poučné a to nielen v teoretickej rovine.

-Barbora Blašková-

Školenie Poprad

received 3972049919478175

Od 17. do 20. septembra som sa zúčastnil Akreditačného školenia 2020, ktoré organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Školenie sa uskutočnilo v Poprade a zúčastnili sa ho zástupcovia mnohých organizácií zo Slovenska, ktoré hosťujú zahraničných dobrovoľníkov v programe Európskeho zboru solidarity. Školenie prebiehalo v rôznych blokoch. Začali sme s úplnými základmi, teda ako podať žiadosť o Značku kvality, ako vyzerá formulár žiadosti a čo všetko treba splniť pre úspešnú žiadosť. Z tohto dôvodu bolo toto školenie vhodné aj pre úplných začiatočníkov v tejto oblasti, ktorí sa tak mohli dozvedieť množstvo užitočných informácií aj od iných zástupcov organizácií, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti. Ďalšie dni sme pokračovali v tejto téme a dostali sme sa k samotnému výberu dobrovoľníka, čo všetko je potrebné s budúcimi dobrovoľníkmi prebrať, aby sme pre nás vybrali toho najvhodnejšieho. Ďalej sme riešili praktické veci, ktoré treba vybaviť ešte predtým, ako dobrovoľník príde na Slovensko, či už ide o víza, poistenie, nákup leteniek a lístkov na vnútroštátnu prepravu, ubytovanie a iné veci, ktoré sa týkajú manažmentu projektu.

V poslednej časti školenia sme sa venovali zmenám, ktoré nastanú v novom programovacom období 2021-2027. Aj keď stále nepoznáme všetky zmeny, ktoré nastanú, vieme sa už teraz pomaly pripravovať na nové podmienky. 

-Matúš Maljar-

Tieto aktivity boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV članky