Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
DSC02286

Ďalšie stretnutie s mladými ľuďmi prebehlo na Gymnáziu Hlinská v Žiline 24. februára. Spoločne so študentmi sme hodnotili vykonané aktivity za posledné obdobie a zisťovali aktuálne potreby, ktoré majú mladí ľudia. Za “okrúhlym” stolom sme diskutovali o možnostiach, ktoré majú a naopak aj to, čo by v budúcnosti chceli vykonávať. Diskusia bola veľmi dobrá a dozvedeli sme sa veľa informácii, na ktoré budeme reagovať. Mladí ľudia si na stretnutí aj zvolili jednotlívé témy projektov, ktoré by chceli realizovať. Viacero z nich malo podobné nápady, tak vytvorili jednotlivé tímy a začali pripravovať na svojich projektoch. V budúcnosti budú prebiehať ďalšie stretnutia na pokračovaní v ich realizácii komunitných projektov.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 5