Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2021
image0 1

Počas septembra sme organizovali dve stretnutia s mládežou na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Stretnutie prebehlo 10. a 24. septembra v Žiline. Našim cieľom bolo diskutovať s mládežou o tom, čo im v meste alebo okolí v ktorom žijú chýba. Na úvod sme zhodnotili aktuálny stav, ktorý je možno v Žiline dostačujúci, no napríklad v Kysuckom Novom Meste vnímajú malý počet mimoškolských aktivít. Čo sa týka športu, vnímame tu dostatok športových klubov v rôznych športoch a pozitívom je aj prítomnosť Základnej umeleckej školy.

image2 1

Mládež je spokojná so snahou pripravovať aktivity a navrhli, že oni sami by sa mohli zúčastňovať a pripravovať aktivity v rámci svojich komunít. Ako príklad sme im uviedli činnosť Kysucko-Novo-Mestského parlamentu, ktorému sa v našom meste podarilo zorganizovať viacero úspešných podujatí, napr. Deň bublín, Letné kino, namaľovať rôzne hry (človeče, twister) na detské ihriská a chodníky, ale taktiež dokázali naplánovať a zorganizovať mládežnícky ples. Toto mládež dostatočne motivovalo a začali pripravovať vlastný plán aktivít.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez názvu 3