Zisťujeme, čo nám chýba (mimoriadné septembrové zasadnutie KMMP)

IMG 3996

Dňa 23. septembra sa uskutočnilo mimoriadne septembrové zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Spoločne sme plánovali Európsky týždeň športu počas ktorého sme plánovali rôzne športové aktivity s ktorými bola spojená aj súťaž. Na štvrtok sme naplánovali na Clementisovej ulici športovania (futbal, basketbal) pre verejnosť. V sobotu sme prichystali Cestu športovým mestom a budeme hrať zorbing, kin-ball ale aj volejbal a florbal. Na pondelok sme pripravili bedminton a ping pong. Spoločne sme si rozdelili, kto bude za aké aktivity zodpovedný a ako pritiahneme na aktivity čo najviac ľudí, teda sme si rozdelili aj propagáciu celého týždňa.

Po naplánovaní týždňa športu sme pokračovali plánovaním mládežníckeho plesu podľa akčného plánu, ktorý sme si naplánovali počas workshopu o zvyšovania participácie mladých v našom meste. Počas októbra teda budeme spoločne riešiť ako zabezpečiť bezpečnosť na plese. Taktiež sme si rozdelili úlohy a mládež bude oslovovať rôznych sponzorov o ceny do tomboly.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent 1