Zisťujeme čo nám chýba/Cesta mladých hrdinov

V dňoch 23. – 25. septembra sme usporiadali víkendové vzdelávanie – cesta mladých hrdinov pre mladých ľudí, ktoré bolo zamerané na podporu participácie mládeže na lokálnej a regionálnej úrovni. Cieľom tohto vzdelávania bolo naučiť sa urobiť si analýzu potrieb, pochopiť metodiku projektové manažmentu projekt je zmena a koncept hrdinskej cesty.

DSC06418
DSC06418

Počas vzdelávania bol pre účastníkov pripravený pestrý program, väčšinu času strávili v práci skupinách, čo bol aj cieľom tohto vzdelávania. Naučiť sa pracovať v tíme, riešiť konflikty, nájsť svoju rolu v tíme a byť užitočným členom tímu. Nie každý môže byť líder a aj preto sme vytvorili tímy s členmi s rôznymi účastníkmi na základe ich zručností. Ďalším cieľom vzdelávania si bolo pripraviť malý projekt, ktorý vykonávali v skupinách. Na základe informácii o projektovom manažmente to zvládli a tímové projekty boli veľmi kreatívne.

DSC06428
DSC06428

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

5df804f57111e 1
5df804f57111e 1