Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
spolocna fotka

Toto stretnutie sme zorganizovali na Gymnáziu Varšavská v Žiline dňa 2. marca. Bolo určené pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich. Na úvod im bola predstavená naša organizácia a naša činnosť v rámci Kysuckého Nového Mesta, kde pôsobíme. Taktiež sme im predstavili našu činnosť aj v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Na okrúhlych stoloch sme s mladými ľuďmi diskutovali o tom, aké zmeny alebo aktivity by realizovali, ak by mohli, čo ich trápi a čo im chýba v ich okolí ale napríklad aj to, či majú dostatok mimoškolských voľnočasových aktivít na ich realizáciu. Na každom stretnutí sa stretávame s podobnými odpoveďami, keďže naše mestá sú vzdialené len 10 km. Preto sme prezentovali našu činnosť ako možnosť zapojiť sa do našej organizácie, ale taktiež aj iné organizácie, ktoré pôsobia v našom regióne. Po konci opatrení sme sa všetci zhodli, že ako mladí ľudia sa potrebujeme stretávať a socializovať. Na to máme vytvorené klubovne alebo centrá na bezpečné trávenie voľného času. Za ich aktivitu a činnosti sme vďační, pretože máme reálnu predstavu, na aké aktivity sa v budúcnosti budeme sústrediť. ú

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Program bol realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ďalej ŽSK) Ing. Eriky Jurinovej s finančnou podporou Rozvojovej agentúry ŽSK.