Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
DSC03059

Na úvod sme privítali účastníkov víkendového vzdelávania, ktoré sa konalo v dňoch 18. až 20. marca v Oščadnici. Ďalej sme si nastavili pravidlá a program vzdelávania. Následne sme si pripomenuli komunitné projekty, ktoré účastníci realizovali v minulosti. Pripomenuli sme si úspešné, ale aj neúspešné pokusy.

Z poznatkov, ktoré účastníci získali sme začali pripravovať vyhodnotenie ich projektov. Účastníci v skupinách pripravovali prezentácie pre svojich kolegov, aby vedeli odprezentovať dosiahnuté výsledky. V druhej fáze sme sa venovali tímovej spolupráci, čo prebiehalo vo viacerých rovinách – tímova rola – vývoj tímu – atmosféra v tíme – mentoring a sebapoznanie.

Počas toho sme usporiadali viacero aktivít na tímovu rolu ale aj líderstvo. Účastníkom sa podarilo zorganizovať komunitné projekty a sú odhodlaní pokračovať na ďalšom sebarozvoji, čo nám priblížili vo svojich víziách.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 5
Dizajn bez nazvu 5