Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
DSC02646
DSC02646

11. až 13. marca sme usporiadali ďalšie víkendové vzdelávanie pre mladých ľudí, ktoré bolo zamerané na podporu participácie mládeže na lokálnej a regionálnej úrovni. Cieľom tohto vzdelávania bolo prezentovať ich dosiahnuté výsledky, ktoré si nastavili v roku 2021. Ako tímy vykonvali v danom období prospešné projekty pre seba ale aj pre komunitu. Projekty boli veľmi prospešné. Cieľom projektov “Vdýchnutie” a “Aktívne večery” bolo vytvorenie a propagácia zmysluplných voľnočasových aktivít, aktívnych večerov pre mládež. Projekt prebiehal v spolupráci s farnosťou a v priestoroch CVČ mládež vytvárala propagačné materiály a aktivity pre mládež.

DSC02523
DSC02523

Projekt “Čajovňa” je zameraný na komunitu študentov a učiteľov Gymnázia sv. Františka z Assisi. Cieľom projektu bolo vytvorenie príjemného prostredia, v ktorom by sa cítili dobre študenti, ale aj učitelia a spoločným trávením voľného času by sa zlepšili aj vzťahy medzi nimi. Projekt “Daruj novú šancu” je iniciatívou mladých ľudí, ktorí chcú pomôcť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred vojnou.Cieľom projektu bolo zorganizovanie Karnevalu pre deti z detského domova resp. centra pre týrané deti Náruč – Pomoc ďeťom v kríze v Žiline.

DSC02506
DSC02506

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 5
Dizajn bez nazvu 5