Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
DSC06430

23.09-25.09.2022 sa konalo víkendové školelnie pre študentov Gymnázia Hlínska 29, Žilina. Študenti dotali možnosť sa spoznať a stať sa tímom pomocou rôznych tímových aktivít, ktoré sa objavili na začiatku školenia. Avšak nerobili len to! Aj cez to, že väčšina účastníkov boli len prváci, diskutovali o rôznych problémoch na škole alebo veciach, ktoré by radi zmenili. Z celého víkendu vyšiel plán akcií a návrhov na zlepšenie, ktorý bol posunutý zodpovednej pani učiteľke. Žiaci hodnotili víkend klkadne a boli radi za to, že mali možnosť sa lepšie a vďaka tomu sa im bude spoločne efektívnejšie pracovať.

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.