Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
IMG 7329

Mapovanie potrieb prebehlo po druhý krát v Trnave v mestskej časti Modranka. Dňa 10. 02. sme si pripravili workshop pre mladých ľudí z tejto mestskej časti v Kultúrnom dome, kde mám mesto Trnava zámer vybudovať mládežnícku klubovňu na zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí. Tento zámer môže byť naplnený ak mladí ľudia dostanú možnosť vyjadriť sa čo by v takomto priestore chceli mať alebo čo by sa tam malo robiť. Tento priestor mladí ľudia dostali a v skupinách si pripravili svoje nápady a vyjadrili svoje potreby. Na druhú stranu mesto predstavilo svoje možnosti a spolu s mladými ľuďmi sa zástupcovia mesta dohodli na akčnom pláne. Workshop prebehol úspešne, aktívne a účastníci z neho mali dobrý pocit že práve v tejto mestskej časti ide mesto budovať prvú Trnavskú klubovňu. 

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.