Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
IMG 0097

Je veľmi dôležité mapovať potreby a na to nadväzovať aktivity, ciele a zámer. Práve na tieto témy bol workshop dňa 02. 11. na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. 

Účastníci spoznali dôležitosť mapovania potrieb a zistili čo znamená strom príčin a následkov. Následne si takýto strom vytvárali práve zo svojho mapovania potrieb a prezentovali svoje výsledky. Spoznali formulár projektového zámeru kde si stanovili svoj zámer projektu ako aj ciele, cieľovú skupinu a časový plán. 

Koncom workshopu sa študenti vzdelávali v oblasti prezentačných zručnosti, pravidiel prezentovania a svoje projektové nápady v tímoch odprezentovali. 

Spätná väzba na konci workshopu bola pozitívna a študenti si reflektovali svoje vzdelávanie cez aktivitu “Čo som sa dnes naučil/a”. 

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

5df804f57111e 1