Zdravo to ide

Dňa 26. novembra sa konal workshop na tému Zdravo to ide pre študentov SOŠ pedagogická a SZŠ v Čadci. Hlavnou témou workshopu bolo zdravie a zdravý životný štýl. Keďže veľa mladých sa v dnešnej dome venuje turistike a radi trávia čas v prírode, prebrali sme si aj to, ako sa správať v prírode. Študenti pracovali v skupinách a následne prezentovali, ako by sa mali podľa nich ľudia správať v prírode aby „šetrili“ prírodu a oddýchli si v nej. Motivovali sme ich, aby svoj voľný čas trávili s priateľmi a aby obmedzovali smartfóny a trávili čas zmysluplne spolu s priateľmi.


Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.