Zdravo a eko: Tréneri v škole

  • Post author:
  • Post category:ICM 2021
udalosť na fb – kópia – kópia – kópia – kópia min

Vo štvrtok sme organizovali online diskusiu so splnomocnecom vlády SR pre mládež a šport Karolom Kučerom, ktorý je zároveň aj ambasádorom projektu „Tréneri v škole“. Druhým hosťom bol hlavný koordinátor tohto projektu Martin Dovičák. Po úvodnom predstavení sme sa dostali k tomu, ako vlastne vznikol tento projekt a k prvým myšlienkam. Tento pilotný projekt prebieha aj v Českej republike. Na Slovensku prebieha zatiaľ v troch mestách a postupne ho chcú tvorcovia tohto projetu rozširovať aj do ďalších kútov Slovenska.

Základom projektu je, že tréneri rôznych športov preberú telesnú výchovu na prvom stupni základných škôl a zoznamujú deti s rôznymi športmi z iného hľadiska a vedia zaujať deti lepšie ako bežní telocvikári. Tí počas týchto dvoch mesiacov nemajú voľno, ale aktívne sa učia tieto postupy.

image 1

Hostia nám povedali, že vnímajú to, že deti nechcú športovať a celkovo sa hýbať. Preto sa rozhodli zapojiť trénerov do škôl, obohatiť tak hodiny telesnej výchovy a hlavne to, aby deti športovanie bavilo, motivovať deti k pohybu. Ďalšou nemenej dôležitou stránkou tohto projektu je, aby si tréneri nerobili na školách nábor do svojich klubov. Ide o to, aby sa dieťa vedelo samostatne rozhodnúť, aký šport ho baví, ako a kde by ten šport chcel vykonávať, aby sa postupne znižovali tlaky zo strany rodiča na dieťa a aby si deti v tomto veku užívali radosť z pohybu. Na začiatku realizátori projektu disponovali určitými vstupnými dátami, ktoré na konci projektu zhodnotia a vyhodnotia aj samotný projekt, ktorý končí nasledujúci akademický školský rok.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent