Zdravo a eko: Psychické zdravie mladých ľudí počas pandémie

  • Post author:
  • Post category:ICM 2021
170675015 2887216541606186 8128463767385847134 n

V utorok 27. apríla sme pre divákov pripravili ďalšiu online diskusiu s Mgr. Veronikou Tóthovou, psychologičkou, ktorá taktiež pôsobí ako koordinátorka internetovej poradne IPčko.

Na úvod nám Veronika predstavila samotnú poradňu a služby, ktoré poskytujú svojim klientom. Je množstvo kanálov a spôsobov, ako požiadať o pomoc a v tomto prípade to ide aj úplne anonymne. S príchodom pandémie nám Veronika potvrdila, že vzrástol počet klientov, ktorí žiadajú o pomoc a teda aj samotná poradňa IPčko musela prijať viacero nových členov odborníkov do svojho tímu, aby stíhali pomôcť čo najviac ľuďom, ktorí o to požiadali. S príchodom pandémie vzrástli počty domáceho násilia, depresií, ale aj alkoholizmu a samovrážd.

a

V našej diskusii sme sa chceli hlavne zamerať na to, ako mladí ľudia zvládajú pandémiu. Jedna vec je, že dospelí ľudia stratili prácu, nemali z čoho žiť a živiť rodinu, ale na druhej strane mladí ľudia boli v takejto situácii prvý krát, nemohli sa stretávať sa kamarátmi, chodiť vonku a ani do školy. Veľa krát im práve volali mladí ľudia, ktorí trpia samotou a nemôžu sa stretávať v rámci kolektívu. Veronika zhodnotila, že je ťažké, ktorá skupina trpí viac, či mladí alebo dospelí, ale asi všetci. Počas diskusiue sme sa hlavne rozprávali aj o tom, že pandémia nám dala aj akúsi príležitosť a čas spomaliť, zamyslieť sa a začať možno myslieť aj na takú očistu, psychohygienu. V spojitosti s pandémiou sa aj rodičia museli naučiť prepnúť do online sveta, keďže vyučovanie prebiehalo dištančne cez rôzne internetové programy a aplikácie.

S tým je potom spojená aj otázky sociálnych sietí. Tie sú vo veľkom množstve využívane mladými ľuďmi a hlavne počas pandémie. S Veronikou sme prediskutovali aj to, ako môžu rodičia postupovať, aby sociálne siete negatívne nevplývali na deti, aby ich chránili. Najlepším spôsobom je podľa Veroniky rozprávať sa so svojimi deťmi, vysvetľovať im, čo majú a čo by nemali na sociálnych sieťach sledovať. Takisto to môže byť veľkou záťažou aj pre dospelého človeka, keďže na sociálnych sieťach nájdeme množstvo dezinformací a aj osobných útokoch v diskusiách a komentároch.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez názvu 1 1