Zdravo a eko: Oceány a človek

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
IMG 20220217 101226

Vo štvrtok 17. februára 2022 sme organizovali workshopy na tému oceány na základnej škole Márie Rázusovej Martákovej v Liptovskom Mikuláši, pre 6. a 7. ročník. Z každej triedy sa zúčastnilo približne 25 žiakov. Prednášky boli o oceánoch a ich problémoch. Konkrétne nadmerný rybolov a znečisťovanie. Následne sme hovorili o živočíchoch žijúcich v oceánoch. Na túto tému sme žiakom pripravili aj kvíz s rôznymi morskými zvieratami ako napríklad Delfín obyčajný, Klaun Očkatý, Medúza Zebria, Kosatka Dravá, Narval Jednorohý, Kareta Obrovská, Chobotnica Kokosová alebo Krab Huslista. Niektoré z týchto druhov sme si viac priblížili, a to ich veľkosť, hmotnosť či výskyt. Taktiež sme rozprávali o povolaní rybára a o otroctve na mori, či veľkochovlososov.


Medzi aktivitami nebol len kvíz, ale aj video o tom, ako sa plast dostáva do oceánov. K videu sme mali aj menšiu diskusiu a preberali
sme ako by sa dalo zabrániť plastu v oceánoch. Keď nám zvýšil čas tak sme im dali priestor na otázky ohľadom tejto témy a rozprávali
sme si aj o tom, kto má čo rád na oceánoch.

Vždy na konci hodiny sme si ešte zhrnuli prednášku a pýtali sme sa ich čo sa naučili a čo nové sa dozvedeli. Niektorí žiaci mali aj nápady na rozumné riešenia tejto problematiky. Z nášho pohľadu celá táto aktivita prebehla nad očakávania. Žiaci boli aktívny a nebáli sa povedať svoj názor či nápad. Žiaci sa zaujímali o túto tému a pozorne počúvali všetko, čo sme im hovorili. Myslíme si, že to bola skvelá skúsenosť nie len pre nás.

Na prednášky, nielen učiteľky, ale aj žiaci reagovali veľmi pozitívne a boli radi, že sme tam boli a mohli sa tak dozvedieť viac o tom, čo sa deje v niektorých častiach sveta. Pani učiteľke sa prednášky páčili a zaujali ju. Majú záujem aj o ďalšie podobné prednášky na ich škole aj pre iné ročníky.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 3 768x543 2