We are not alone!

1
1

Od 10. do 16. marca 2020 sa skupinka 4 Slovákov vydala na Erasmus+ projekt do malého mestečka Chaves, v severnom Portugalsku.

Tento projekt bol určený pre mládež, ktorá sa zaujíma o environmentálne otázky a chce sa podieľať na spoločnom úsilí o zlepšenie životného prostredia. A tak sme si my, Saška, Tess, Sima a Dušan zbalili veci a vydali sa na cestu, nezastavil nás ani Koronavírus.

2
2

Cieľom projektu bolo zaktivizovať nás, mladých ľudí, ku konkrétnym krokom ktoré by pomohli vyriešiť problémy životného prostredia nielen v našich krajinách odkiaľ pochádzame, ale myslieť aj na možné riešenia a spoluprácu na medzinárodnej úrovni.
Spolu s nami Slovákmi sa na projekte zúčastnili aj skupiny s Poľska, Slovinska, Estónska a Portugalska. Taliansky tím musel bohužiaľ kvôli situácii v Európe účasť odrieknuť.

Čo sme na projekte robili?

WORKSHOPY A PREZENTÁCIE zamerané na environmentálne otázky. Slovenský tím si pripravili workshop na tému najväčšie environmentálne problémy na svete a prezentáciu o projekte „My sme les“ ktorí na Slovensku prispel k záchrane Tichej a Kôprovej doliny v Západných Tatrách – riešili sme teda problematiku masívneho odlesňovania hôr v Európe a možné riešenia tohto problému, či už environmentálny atavizmus alebo zapojenie širokej verejnosti.

3
3

SIMULÁCIE zamerané na históriu klimatických zmien, Portugalský tím navrhol simulácii názov „Where did we go wrong?“ Každý z účastníkov pritom reprezentoval krajiny ktoré v minulosti dokázali globálne ovplyvniť rozhodnutia o Klimatickej kríze. Takto sme dokázali lepšie pochopiť kroky niektorých krajín a prišli sme na to, aké je ťažké vyjednávať, keď každý pozerá len na vlastné záujmy, ale nepozerá sa na problematiku z globálnej perspektívy. Hrali sme samozrejme veľa MEDZIKULTÚRNYCH HIER, aby sme sa lepšie navzájom spoznali. Ďalej sme sa pri návšteve zanedbaného LESOPARKU snažili prísť na riešenia jeho obnovy a pomoci zvierat ktoré v ňom voľne žijú, pričom tento lesopark je v blízkosti mestského kúpaliska a dobre udržiavaného Kempingu, takže väčšina z nás sa zhodla na potrebe lepšej reklamy a vytvorení mestských aktivít pre deti a seniorov, ktoré by aspoň čiastočne pomohli tento park revitalizovať.

Na záver projektu sme mali vytvoriť PLÁN INTERVENCIE a INTERVENČNÉ OPATRENIA v oblasti mesta Chaves. Nanešťastie musela ale väčšina účastníkov z projektu odísť skôr, kvôli rýchlemu šíreniu Koronavírusu v Európe a zatváraniu hraníc.

4
4

Čo sme si z projektu odniesli domov?

Dozvedeli sme sa nové informácie o environmentálnych problémoch vo svete a krajinách ktorých účastníci boli na projekte a tiež zaujímavé riešenia problémov s odpadom, znečisťovaním vodných tokov a pod.

Naučili som sa lepšie chápať súvislosti medzi našou ľudskou činnosťou a tým čo spôsobuje na prírodu planéty. Naučili sme sa lepšie kriticky myslieť a rozmýšľať nad reálnymi riešeniami ktoré by mohli byť implementované na záchranu starých nevyužívaných lesných parkov (ktoré máme aj na Slovensku a dalo by sa s nimi niečo robiť). Naučili som sa tiež aká je dôležitá skupinová koordinácia čo sa týka environmentálnych protestov a to že aj keď si myslíme že sme na niečo sami, nemusí to tak byť a veľa ľudí môže trápiť stav okolia a prírody rovnako ako nás, je teda dôležité zdieľať nápady a prísť na spoločný postup.