Vzdelávame sa a zvyšujeme si kvalitu

  • Post author:
  • Post category:ICM 2021
DSC00979
DSC00979

Dňa 8. až 10. októbra sme organizovali víkendové vzdelávanie pre mladých ľudí, mladých vedúcich a pracovníkov s mládežou. CIeľom vzdelávania bolo zvyšovanie kompetencií v práci s mládežou. Po úvodných zoznamovacích aktivitách sme si nastavili pravidlá a vytvorili strom očakávaní. Prešli sme si teoretický rámec formálneho, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia. Následne sme prešli na aktivitu strom života, ktorého cieľom bola práca v tíme, v skupinách. Úvodný večer prebiehal v uvoľnenej atmosfére, viedli sme spoločné rozhovory a zhodnotili sme prvý deň.

Druhý deň začal raňajkami a energizérom na nakopnutie sa do celého dňa. V prvej sekcii sme sa venovali komunikácii, verbálnej aj neverbálnej. Rozhovory prebiehali v dvojiciach ktorého cieľom bolo hlavne aktívne počúvanie. Počas neverbálnej komunikácii sme sa venovali aj najčastejším chýbám alebo rušeniu počas komunikácie. Túto časť vzdelávanie sme spoločne zhodnotili a nasledovali poobedné a večerné aktivity na stmeľovanie kolekzívu. Súčasťou vzdelávania bol aj mentoring a vízia, resp. moja cesta k vízii. Účastníkom sa veľmi páčilo a aj nám sa veľmi dobre s nimi pracovalo.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 5
Dizajn bez nazvu 5