Vzdelávame sa a zvyšujeme si kvalitu

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
1 e7d466bf36

Dňa 7. januára sme usporiadali workshop pre učiteľov na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Workshop prebiehal od úvode v uvoľnenej atmosfére. Na úvod sme si povedali nové trendy v práci s mládežou a komunikácii s mladými ľuďmi. Cieľom workshopu bolo zapojiť prvky neformálneho vzdelávania a prepájať ho tak s formálnym. Ukázali sme si rôzne aktivity a skupinové aktivity vhodné pre študentov a ako obohatiť vyučovací proces a aktívne zapojiť študentov do diania.

2 a1f6639246


Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 5
Dizajn bez nazvu 5