Vzdelávame sa a zvyšujeme si kvalitu

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
DSC01974

Ďalšie víkendové vzdelávanie (4. – 6. 2. ) sme usporiadali pre mladých ľudí zo Žilinského samosprávneho kraja. CIeľom vzdelávania bol rozvoj mäkkých zručností mladých ľudí a podpora participácie a mládežníckych iniciatív. Počas vzdelávania bol pre účastníkov pripravený pestrý program, väčšinu času strávili v práci skupinách, čo bol aj cieľom tohto vzdelávania. Naučiť sa pracovať v tíme, riešiť konflikty, nájsť svoju rolu v tíme a byť užitočným členom tímu. Nie každý môže byť líder a aj preto sme vytvorili tímy s členmi s rôznymi účastníkmi na základe ich zručností. Ďalším cieľom vzdelávania si bolo pripraviť malý projekt, ktorý vykonávali v skupinách. Na základe informácii o projektovom manažmente to zvládli a tímové projekty boli veľmi kreatívne.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez nazvu 5
Dizajn bez nazvu 5