Tvoj talent, tvoja príležitosť (Kam kráčaš participácia)

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020
ezgif.com gif maker

V piatok 9. októbra sme spolu so ZIPCeM organizovali konferenciu „Kam kráčas participácia“. Kvôli aktuálnym opatreniam sme túto konferenciu museli presunúť do online priestoru cez aplikáciu ZOOM. Ani to ns však neodradilo a spoločne sme pripravili program konferencie. Konferencia začala o 11. hodine a všetkých hostí a účstníkov privítala predsedníčka ZIPCeM Elena Valenteje. Po krátkom príhovore sme zúčastneným predstavili aj slido, cez ktoré mohli klásť otázky hosťom.

Ako prvá vystúpila Andrea Dolinská a priblížila nám situáciu v BBSK a úroveň participácie mladých. Priblížila nám ako v minulosti pracovali s mládežou, aké projekty sa im podarili a ako sa situácia vyvíja práve teraz. Po zodpovedaných otázkach si vzal slovo Martin Ruščanský. Po krátkej prestávke nasledovala prezentácia zo strany ZIPCeM, kde sa venovali participácii mladých na lokálnej úrovni a predstavili nám konkrétne výstupy z projektov, ktoré realizovali. Potom vystúpila Miška Rídzikova z Rady mládeže Slovenska, ktorá účastníkom predstavila výsledky z Európskeho dialógu mládeže a po prezentácii zodpovedala otázky od účastníkov.

Po ďalšej krátkej prestávke samotní mladí ľudia odprezentovali svoje projekty na lokálnej úrovni. Začala Lucia Ludvig Cintulová z ICM Malacky, ktorá predstavila ich projekty a prácu s mladými ľuďmi v Malackách, nasledovali sme práve my, SYTEV. Patrik na úvod predstavil svoj projekt mapovania potrieb mladých ľudí v Kysuckom Novom Meste na ktorý nadviazal Matúš s projektom Vytvorme to spoločne, ktorého cieľom bolo vytvorenie koncepcie v práci s mládežou v našom meste ale aj vzdelávanie pre mladých ľudí a pokračovanie mapovania potrieb mladých ľudí, ktoré prebiehalo cez osobné stretnutia. Následne Monika na záver predstavila Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament, jeho históriu ale aj aktivity, ktoré pravidelne vykonávajú a ich najúspešnejšie aktivity v našom meste. Záverečné slovo v rámci bloku participácia v praxi mal Jakub Boruv, ktorý vedie spolu s ďalšími mladými ľuďmi organizáciu Mladý Bardejov, ktorý taktiež zastrešuje mládežnícky parlament a venujú sa rôznym verejnoprospešným aktivitám v Bardejove ale organizujú aj rôzne politické diskusie.

Po ďalšej prestávke nasledovali online workshopy na rôzne témy ako marketing a branding, participácia mladých ľudí a účastníci sa rozdelili na ten workshop, o ktorom sa chceli dozvedieť čo najviac a čomu sa aj venujú. Po workshopoch nasledovala spoločná krátka diskusia a konferencia sa blížila ku koncu. Na konci sa zástupcovia ZIPCeM poďakovali za aktívnu účasť a rozlúčili sme sa.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent 1