Tvoj talent, tvoja príležitosť (Deň otvorených dverí, Gymnázium Hlinská, Žilina)

V dňoch 6. a 8. 3. sa SYTEV, ako partner školy Gymnázium Hlinská, zúčastnil dňa otvorených dverí, kde mal seminár na tému „Tvoj talent, tvoja príležitosť“. Študenti mali možnosť pristaviť sa k nášmu stánku, kde im bol predstavený SYTEV a program Erasmus+. Ďalej sme im porozprávali o našej činnosti, o neformálnom vzelávaní, o možnostiach voľnočasových aktivít, o mládežníckom parlamente, o dobrovoľníctve a o ďalších. Kto mál záujem, mohol si vybrať prospekt zo širokej ponuky.

Tieto aktivity boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.