Think globally, volunteer locally – Macedónsko

Na prelome marca a apríla sa v macedónskom mestečku Krushevo konal tréningový kurz v rámci
programu Erasmus+. My sme mali to šťastie a možnosť byť súčasťou. Projekt bol zameraný na
dobrovoľníctvo a aktívne občianstvo. Počas piatich dní sme nadobudli množstvo nových poznatkov a
kamarátstiev. Tréningového kurzu sa okrem nás zúčastnilo ďalších 29 účastníkov z deviatich rôznych
krajín. Obsadenie bolo pestré, čo docielilo rôznorodosť názorov a skúseností, a tým bola každá
diskusia zaujímavá. Počas týchto nabitých dní aktivitami a workshopmi sme sa aj zabávali. Prvé dva
večery sme mali takzvané interkultúrne večery, kedy každý predstavil svoju krajinu a následne sme
mali možnosť ochutnať špeciality z danej krajiny. Tretí večer bol veľmi zaujímavý, nakoľko v
Severnom Macedónsku oslavujú prvý apríl v maskách, a tak sme sa vybrali do miestneho podniku a
videli ako takýto sviatok prebieha. Na záver sme sa všetci rozlúčili a uznali, že aj za tých pár dní sme si
dokázali vybudovať putá a kontakty, ktoré sme si odtiaľ odniesli. Pre nás to bola skvelá skúsenosť,
ktorú chceme odporučiť každému!

Nela Nikmon, Kristína Holubčíková, Zuzana Rečková