The Hate Antidote – Poľsko

V dňoch od 25. do 21. mája som sa ja, Daniel Ničík, a moji spolužiaci zo Septimy A Gymnázia Varšavská cesta 1 v Žiline: Nina Loncová a Matej Huček zúčastnili na výcvikovom kurze pre pracovníkov s mládežou v poľských Tatrách v meste Zakopane. Tento kurz bol organizovaný v rámci projektu ERASMUS+ v spolupráci s poľskou organizáciou Green Elephant Foundation a zúčastnili sa ho pracovníci s mládežou z Azerbajdžanu, Egypta, Grécka, Jordánska, Malty, Palestíny, Poľska, Slovenska, Srbska a Ukrajiny. Počas projektu si účastníci kurzu vypočuli mnoho profesionálnych prednášok, zapájali sa do diskusií a pracovali vo workshopoch a to všetko bolo orientované na tému diskriminácie a nenávistných prejavov. Tak ako ostatní som sa tam naučil rozpoznávať škodlivé stereotypy, radikalizáciu, extrémizmus a tiež zisťovať kde a ako sad v ľuďoch objavuje nenávisť. Celý čas na projekte panovala uvoľnená atmosféra a dobrá nálada čo vytvorilo ideálne prostredie pre príjemné neformálne vzdelávanie. Tento kurz bude pokračovať druhou časťou v novembri na Malte, kde sa budú získané teoretické vedomosti využívať na nachádzanie konkrétnych riešení problémov ktoré majú základ v nenávisti založenej na stereotypoch a domnienkach. Okrem vzdelávania som na tomto projekte spoznal mnoho ľudí s ktorými sme si navzájom predstavovali svoje kultúry a tiež som využil voľný deň na objavovanie krás poľských Tatier. Na celý kurz len tak ľahko nezabudnem a vedomosti ktoré som na ňom získal budem zdieľať s ďalšími mladými ľuďmi a pracovníkmi s mládežou na workshope ktorý spolu s Ninou a Matejom pripravujeme. Chcel by som sa poďakovať organizácií SYTEV za sprostredkovanie tohto projektu.

Daniel Ničík