Talentom k podnikavosti a príležitostiam

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
IMG 0704

Šťastie praje pripraveným a v tomto motte sa niesol workshop dňa 26. 09. na Obchodnej akadémií V Dolnom Kubíne. V súčasnosti množstvo mladých ľudí nevie, kde po strednej škole skončí, kde sa zamestná, prípadne ako prebieha pracovný pohovor. Informovanie o ich pracovných možnostiach je tak veľmi dôležité. Začiatok workshopu sme smerovali na zistenie silných a slabých stránok účastníkov. Tieto stránky študenti odhaľovali v skupinách medzi sebou. Postupne sme prešli k pracovnému pohovoru. Študenti dostali tipy a triky, ktoré sú na pohovore vítané a ktorým sa majú radšej vyhnúť. To ako prebieha taký pohovor si mohli študenti vyskúšať na vlastnej koži cez modelovú situáciu a vzájomné si dávanie spätnej väzby na ich odpovede a reakcie. 

Koniec workshopu bol v znamení diskusie o vízií, motivácií, očakávaniach ale aj dobrovoľníctve účastníkov worskhopu. Študenti ohodnotili workshop veľmi pozitívne. 

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

5df804f57111e 1