Talentom k podnikavosti a príležitostiam

  • Post author:
  • Post category:ICM 2021
20211124 112610

V stredu 24. 11. sme organizovali workshopy pre študentov strojníckej školy a žiakov ZŠ Povina. Workshopy prebiehali v priestoroch Komunitnej včelnici v Povine. Na úvod nám p. Beliančin z Tepličky nad Váhom, košikár samouk povedal niečo o histórii tohto tradičného slovenského remesla a jeho príbeh, ako sa k nemu dostal. Po úvodnej časti si mládež mohla pozrieť rôzne druhy prútia, ktoré sa na pletenie používajú. Spoločne sme sa naučili upliesť základ (dno) košíka a ďalej sme pokračovali vo výrobe samotného košíka. Niektorým to išlo lepšie, niektorým horšie. No po čase si osvojili techniku a účastníkov to začalo baviť viac a viac.

P. Beliančin robí túto činnosť ako svoje hobby a pre radosť. Svojimi výrobkami častokrát obdaruje svojich blízkych, ale teda je množstvo ľudí, aj mladých, ktorí sa tejto činnosti venujú profesionálne svoje výtvory predávaju a je to ich živobytím. Rôzne tradície a remslá opät na Slovensku ožívajú a my sme len radi, že sme mohli byť súčasťou tohto workshopu.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Dizajn bez názvu 3