Talentom k podnikavosti a príležitostiam

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
DSC06572

Október plný víkendových vzdelávaní 

Počas októbra sme realizovali 3 víkendové vzdelávania v téme Talentom k podnikavosti a ktormi a účastníci tieto víkendové vzdelávania hodnotili veľmi pozitívne a ako prínosné. príležitostiam, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 60 mladých ľudí, mladých vedúci, mládežníckych vedúcich ako aj pracovníkov s mládežou. Počas týchto vzdelávaní mali možnosť sa účastníci spoznať navzájom, zažiť neformálne vzdelávanie zábavnou formou cez tímové aktivity ako je slepý štvorec, mission impossible alebo vajce. Samozrejme nebolo to len o zábave ale aj o  vzdelávacích workshopoch na tému formálneho, neformálneho vzdelávania, verbálnej a neverbálnej komunikácie ako aj vývoja tímu a tímových rolí, ktoré dali účastníkom nové vedomosti a zručnosti. Každý z víkendov bol vedený skúsenými  lektormi a účastníci tieto víkendové vzdelávania hodnotili veľmi pozitívne a ako prínosné. 

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

5df804f57111e 1