Talentom k podnikavosti a príležitostiam

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
spolocna fotka 1

Zvládli ste to. To boli úvodné slová pani riaditeľky na workshope dňa 28. marca na Gymnáziu Varšavská cesta v Žiline. 24 účastníkov workshopu získali vedomosti o spätnej väzbe a prakticky si ju mohli aj vyskúšať. Účastníci pracovali v skupinách na prezentáciach svojich projektov po tom, čo sa dozvedeli zásady správneho prezentovania, čo nezabudnúť a na čo si dávať pozor. Práve po prezentáciach bola možnosť vyskúšať si spätnú väzbu a účastnáci workshopu si to užili. Príhovor pani riaditeľky nastal práve v momente keď sme si so študentami zreflektovali ich cestu vzdelávania, získaných vedomosti a skúsenosti, študentom boli predstavené pravidlá realizácie ich projetkov a úspešne vypísali svoje projektové zámery. Po tomto vzdelávaní sa študenti púšťajú do realizácií svojich projektov, objavovania svojich talentov ale aj spoznávania tímovej spolupráce či zháňania si sponzorov. Držíme im palce aby využili všetko čo sa doteraz vďaka našim workshopom naučili. 

4