Talentom k podinkavosti a príležitostiam

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
IMG 0567

Dňa 14. 09. sme organizovali workshop na Strednej priemyselnej škole IT v Kysuckom Novom Meste. Bol určený pre mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou a na danej škole. Cieľom workshopu bolo zoznámenie sa s neformálnym vzdelávaním a rôznymi metódami a technikami, ktoré je možné použiť aj počas vyučovania ako aj práca s talentami. 

Na úvod sme sa zoznámili cez rôzne aktivity s použitím Dixit kariet ale aj aktivitami vo dvojiciach. Po rýchlej zoznamovačke sme prešli na očakávania od workshopu a čo si účastníci predstavujú, v čom môže byť neformálne vzdelávanie prínosné pre študentov. Potom prebehol rýchly energizér po ktorom nasledoval hlavný blok workshopu, ktorým bolo práve využívanie neformálneho vzdelávania.

Účastníci sa následne dozvedeli, čo je to neformálne vzdelávanie a v skupiných pracovali na rôznych zadaniach. Dobrovoľníci následne prezentovali, ako podľa nich najlepšie zapojiť študentov do rôznych aktivít, teda nejaké ich tipy. Spoznali aj správne dávanie spätnej väzby. 

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

5df804f57111e 1