Spoločne pre zmenu

image 69

Dňa 3.6.2024 sa na gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach uskutočnil workshop na tému Eurovolieb. Spolu s kolegom Tiborom Mitrom sme si ako mládežnícky vedúci pripravili pre žiakov mnoho zaujímavých aktivít a informácií. Hneď na začiatku sme žiakov rozdelili do menších skupín, pričom každá skupinka dostala post-it papieriky. Na tieto papieriky s každá skupinka počas vyhradeného braistormingu napísala odpovede na dve otázky?: Prečo je EU dôležitá? Ako ovplyvňujú eurovoľby nás? Študenti mali super postrehy a názory, častokrát aj vtipné poznámky, či pripomienky. Po ,,samostatnej“ práci si žiaci posadali späť na svoje miesta a my sme im porozprávali niečo málo o aktivitách, ktoré EU ponúk mladým ľuďom, ako napríklad Erasmus+ projekty. Niektorí sa na podobných výmen už dokonca zúčastnili a radi zdieľali svoje skúsenosti spolužiakom. Neskôr nasledovala teória, kde všetci aktívne počúvali a aktívne sa zapájali ak sme sa pýtali otázky.
Celkovo hodnotím workshop veľmi pozitívne. Všetci sa aktívne zapájali do diskusií a aktivít, ktoré sme si pre nich pripravili.

image 68
image 67