Spoločne pre zmenu

image 24

Dňa 25. 4. 2024 boli uskutočnené 2 workshopy na bilingválnej sekcii gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Workshopov sa zúčastnili študenti 3 a 4 ročníka počas 4 až 7 hodiny. Študenti boli oboznámení s tým čo je Európska Únia, z akých orgánov sa skladá a aké možnosti im ako mladým ľudom ponúka. Pomocou niekoľkých aktivít sa študenti bližšie oboznámili s orgánmi EU po čom bol vedení rozhovor o ich dôležitosti. Študenti taktiež viedli diskusiu o výrokoch kde vyjadrovali svoje názory. Do všetkých aktivít sa študenti velmi aktívne zapájali a spolupracovali. Na konci hodnotili workshopy veľmi pozitívne.

image 28
image 26
image 27