Spoločne pre zmenu

image 6

Dňa 23.4. sa konali 4 workshopy na SPŠ v Trnave. Celý deň bol opäť plný improvizácie, pretože aj napriek očakávaniu, že budem mať prístup k dataprojektoru, sa to nepodarilo. Postupne som sa však zdokonalovala v tom, ako fungovať aj bez neho a ako vyťažiť z workshopov maximum.

Prvá trieda bola trochu tichšia a menej aktívna. V skupine bol výrazne aktívny jeden chlapec, ktorý sa zapájal počas celého času. Hodnotenie výrokov a diskusia boli náročnejšie a menej dynamické, ale verím, že účastníci si tento workshop zapamätajú ako pozitívnu skúsenosť.

Nasledujúca trieda bola najživšia a ja som bola s ňou veľmi spokojná. Vymyslela som offline verziu kvízu, čo sa mi veľmi páčilo. Taktiež sme hodnotili niekoľko výrokov. Celkovo ma tento workshop veľmi potešil.

Tretí workshop sme začali neskôr, pretože pôvodne mali mať účastníci dvojhodinovú hodinu a niektorí potrebovali dokončiť prácu. Skupina bola tichšia, ale niekoľko jednotlivcov sa zapájalo aktívnejšie. Vykonali sme len jednu aktivitu a zvolili sme si kvíz.

Štvrtá skupina bola asi najnáročnejšia zo všetkých. Aj napriek prítomnosti vyučujúcej bolo náročné získať ich pozornosť. Úvod aj kvíz mali menej výrazný úspech, a tak som nakoniec sadla a rozprávala som sa s nimi. Verím, že aj napriek takéjto verzii aktivity si vzali účastníci čo najviac vedomostí. Celkovo som s celým dňom spokojná, dostala som pozitívnu spätnú väzbu v každej skupine.

image 7
image 8
image 9