Súhlas o uzatvorení zmlúvy o výpôžičke

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 21. 11. 2017