“Wake hidden art up!”
1 – 5. apríl 2016, Náchod, Česká republika, 17 účastníkov zo 7 krajín

Projekt venovaný pracovníkom s mládežou, ktorých zaujíma umenie, a to predovšetkým tradičné techniky, sa konal v českom Náchode počas prvých aprílových dní. Účastníci mali možnosť byť súčasťou viacerých workshopov prostredníctvom ktorých sa mali naučiť aj to, ako priblížiť tradície mladým ľuďom a ako s nimi lepšie komunikovať. Počas piatich dní si vyskúšali napríklad aj štrikovanie alebo techniku modrotlače a taktiež bližšie spoznali ostatné zúčastnené krajiny, Česká republika, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Grécko a ich tradície.