„Volunteer management and recognition“
26-31 May 2017 Plovdiv

Tréningový kurz, ktorý sa konal v dňoch od 26.-31. mája 2017 v meste Plovdiv, poskytol účastníkom detaily všetkých aspektov dobrovoľníctva, jeho manažmentu , náležitostí, náboru, tréningu, monitoringu, podpory, hodnotenia, poznania, certifikácie a podobne. Tréning zvýšil kapacitu účastníkov stimuláciou dobrovoľníctva s novými získanými vedomosťami potrebnými pre úspešnú kariéru.