“V4 4 Easter”
13. – 21. 03.2016, Wodzisław Śląski, Poľsko, 24 účastníkov zo 4 krajín 


Popri Erasmus+ projektoch sa zúčastňujeme aj projektoch podporovaných Vyšehradským fondom a práve jedným z takýchto projektov bol aj projekt V4 4 Easter. Tento projekt nám dal možnosť spoznať sa lepšie s našimi susednými krajinami, zaoberať sa našimi rovnakými, ale aj odlišnými črtami a vlastnosťami a popritom lepšie spoznávať kultúru krajín V4. Po príchode a dni venovanému zoznamovaniu sa z ostatnými kultúrami sme sa ďalšie 4 dni venovali príprave ukážky našich Veľkonočných tradícií, zvykov a jedál. Po príprave nás čakala ukážka toho, čo sme si nachystali na mieste trhoviska v 50-tisícovom poľskom meste Wodzisław Śląski. Aby bol  výsledok našej práce aj v hmatateľnej podobe, ďalší deň a pol sme pripravovali publikáciu o Veľkonočných tradíciách.

Pripájame aj postrehy a zážitky od účastníkov:
„Každý jeden projekt je jedinečný a výnimočný svojou osobitosťou a ľuďmi, ktorý ho tvoria. Vždy sa niečo naučíme o sebe a o druhých, Tento projekt bol veľkou príležitosťou naučiť sa kooperovať s druhými a zároveň posúvať samého seba mimo svoju komfortnú zónu… Spolupráca s organizáciou SYTEV bola bezproblémová, stretla som sa len s ústretovosťou. Určite budem organizáciu odporúčať.”
Účastníčka projektu

„Snažili sme, čo najlepšie prezentovať a šíriť tradície Veľkej noci medzi našimi poľskými a maďarskými priateľmi. Myslím, že sa nám to aj úspešne podarilo. Pre deti sme pripravili veľkonočné súťaže, dospelí si zase mohli pochutnať na tradičných veľkonočných špecialitách zo slovenskej, poľskej a maďarskej kuchyne. Každý si prišiel na svoje. So spokojným úsmevom na tvári a s plným žalúdkom sa mohli pobrať domov… To isté platilo aj pre nás, účastníkov projektu. Po namáhavom týždni, plnom tvrdej práce, ale aj smiechu, zábavy, spoznávania, sme sa vrátili domov. Odniesli sme si nezabudnuteľné zážitky, našli sme si nových priateľov, vyvrátili sme stereotypy o maďarsko­slovenskej nevraživosti.:)… Týmto chcem poďakovať organizácie SYTEV a zvlásť Lukášovi, ktorý počas celého projektu nám bol oporou a vybral na projekt skupinu ľudí, s ktorými by som sa nebála ísť ani na Aljašku. Nič z toho by sa však nestalo, keby nemáme vedľa seba pevnú ruku, ktorá nás viedla.“
Olena, účastníčka projektu