„Trendy Media for Youth Workers“
26-30.7.2016, Náchod, Česká republika, 17 účastníkov z 5 krajín

Projekt v českom Náchode otvárala pár slov „ak nie si na facebooku, neexistuješ…“.  O tom, akú dôležitú úlohu hrajú v  životoch mladých ľudí médiá, o tom, ako je niekedy mládeži bez porozumenia nových médií porozumieť, ale aj o tom, ako je ťažké tvoriť PR bez ich využitia, aj to boli hlavné témy projektu. Svoje poznatky sme si následne vymenili s ľuďmi z Česka, Poľska, Maďarska a Estónska. Počas piatich dní sme sa zúčastnili rôznych workshopov, na ktorých sme sa dozvedeli, ako máme vytvoriť pútavé plagáty, zaujímavé prezentácie, vtipné fotky,  nie nudné videá, a taktiež sme sa venovali tomu, či sú tieto nové, digitálne médiá aj médiami, ktoré sú bezpečné.