Memorandum o spolupráci 24. 11. 2017 Spojená škola Tvrdošín

Memorandum o spolupráci 23. 11. 2017 Spojená škola Kysucké Nové Mesto

Memorandum o spolupráci 13. 11. 2017 Súkromná Spojená škola EDUCO Námestovo

Memorandum o spolupráci 07. 11. 2017 ZŠ Oravská Jasenica

Memorandum o spolupráci 31. 10. 2017 SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín

Memorandum o spolupráci 27. 10. 2017 Základná škola Veľký Slavkov