YE “Rhythm Of Inclusion And Equality”
11-18 July 2017, Riga, Latvia

3. až 5. júna sa v Lotyšsku uskutočnilo prípravné stretnutie pre mládežnícku výmenu “Rhythm Of Inclusion And Equality”, kde sa doladili detaily výmeny, navštívili sa miesta konania aktivít a vydiskutovali sa úlohy a potreby účastníkov.

Mládežnícka výmena sa uskutočnila v júli a bola zameraná na boj proti bariéram sociálnej inklúzie, vyzdvihnutie dôležitosti solidarity, tolerancie, vzájomného porozumenia a interkultúrneho povedomia. Podporilo sa povedomie európskych kultúr na základe tanca, hudby a umenia, účastníci zdieľali svoje skúsenosti a schopnosti, vyzdvihla sa úloha tanca ako spôsobu komunikácie ktorá sa vyhýba posudzovaniu pohlavia, rasy, národnosti, veku a pôvodu a prispelo sa k rozširovaniu vedomostí a skúseností účastníkov v ich regiónoch. Účastníci vytvorili tanečnú show, ktorá obsahovala tradičné tance rôznych krajín a poukázala tak na spoluprácu, súdržnosť a solidaritu.