Put yourself in my shoes
19th – 24th February 2017

Cieľom tréningového kurzu „Put yourself in my shoes„ ,ktorý sa konal od 19.-24.2017 bolo poskytnúť pracovníkom v mládežníckych centrách potrebné prostriedky pre prispôsobenie ich dennej práce pre ľudí so znevýhodnením. Tréning poskytol účastníkom informácie o tom, ako postupovať pri organizovaní podujatí a voľného času pre mládež s ohľadom na umožnenie participácie a udržania rovnosti medzi mládežníkmi.