V Kysuckom Novom Meste momentálne žije 5 400 mladých ľudí. Deti do veku 15 rokov majú viacero možností na zmysluplné trávenie voľného času cez novovybudované mestské ihriská, centrá voľného času, mestské športové centrum, mestské kluby a podobne. Kategória mládeže, kde sa radia mladí ľudia od 13 do 30 rokov, už, žiaľ, takéto možností nemá. Alebo o nich nevieme?
Podobne môžeme uvažovať a polemizovať aj nad kultúrou, množstvom a kvalitou kultúrnych podujatí v našom meste. Je v našom meste dostatok kultúrnych podujatí? Alebo je v našom meste dostatok kultúrnych podujatí pre deti a mládež? Čo by mladí ľudia v Kysuckom Novom Meste chceli? Prečo sa chodia zabávať do iných miest?

Na tieto ale aj veľa iných otázok odpovedali deti a mladí ľudia z Kysuckého Nového Mesta, aby sa vytvorila správa o potrebách detí a mládeže. Táto správa má odzkadlovať ich potreby, názory, odporúčania a byť podkladom profesionálnej práce s mládežou, ktorá je v meste na nízkej a nerozvinutej úrovni. Základnym krokom ako rozbehnúť prácu s mládežou je zistiť čo mládež chce, využíva a čo by v meste privítala. Na základe týchto zistení reagovať a konať. V Kysuckom Novom Meste bude správa o potrebách detí a mládeže oficiálne predstavená budúci mesiac a následne sa bude pracovať na vytvorení koncepcie práce s mládežou pre roky 2020/2027 ktorá posunie prácu s mládžou v meste na celkom novú úroveň.