Nie je to dávno, čo sa Slovak team vrátil domov z Poľského Zakopaného, kde zažili množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Takto opisujú projekt leaderi. 

 

Stereotypy sú v našej spoločnosti veľkým problémom. Zaškatuľkujú, ako by osoba mala
konať alebo žiť podľa svojho pohlavia, rasy, osobnosti a iných skutočností. Mohlo by to
postihnúť jednotlivcov, ktorí majú radi rôzne veci alebo rôzne činnosti, alebo hanbiť sa kvôli
stereotypom.

Stereotypy založené na pohlaví sú najčastejšie v našej spoločnosti, rovnako ako všetci ľudia
majú šport alebo ženy nie sú také silné ako muži. Stereotypy vytvorili skreslenie toho, ako by
mal byť každý jednotlivec. Ako súčasť rodiny Erasmus + by sme mali vedieť, ako by nás tieto
stereotypy mohli ovplyvniť ako jednotlivci a ako ich prekonať.

Stereotypy vytvárajú mylnú predstavu o tom, ako sú ľudia a ako žijú v iných kultúrach,
náboženstvách alebo krajinách. Táto nesprávna koncepcia by mohla spôsobiť problémy ako
diskriminácia, rasizmus, nerovnosť, xenofóbiu.

My – nová generácia Európanov – by sme mali urobiť niečo, aby sme zabránili stereotypom v
našej spoločnosti. Môžeme začať zmenou nášho vnímania stereotypov. Mali by sme si
uvedomiť, že všetky stereotypy sú zlé, pretože spôsobujú predsudky. Mali by sme sa naučiť
rešpektovať a chápať ostatné kultúry, náboženstvá a krajiny. Tým by sa mohli vyhnúť
problémom, ktoré boli spomenuté skôr. S týmto všetkým môžeme zmeniť náš pohľad na
stereotypy, ktoré sú zakorenené v našej spoločnosti a robia svet lepším miestom.

Za posledných sedem dní sme stretli ľudí z šiestich rôznych krajín – Španielsko, Grécko,
Taliansko, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko. Spolu sme mali semináre o prekonávaní
stereotypov, kultúrnych nocí, kde sme sa dozvedeli o tradíciách, životnom štýle, jedle a
hudbe. Zoznámili sme sa s históriou každej krajiny, čo nám pomohlo pochopiť, že sme viac
podobní, než sme my iní.

Po projekte môžeme povedať, že sme si viac uvedomovali kultúrne rozdiely medzi členskými
štátmi EÚ. Budeme sa môcť podeliť o svoje poznatky a skúsenosti získané tu, aby sme
zlepšili spoločnosť a náš vzťah s ľuďmi okolo nás.

Spomedzi výhod Erasmus+ projektov môžeme spomenúť rôzne jazykové vylepšenia. Účastníci zvyčajne
chodia do projektu s očakávaniami, že zlepšia anglický jazyk. Jedným z cieľov programu je
zvýšiť úroveň angličtiny účastníkov počas projektu pomocou rôznych metód. Napríklad
prvým spôsobom, ako prinútiť účastníkov, aby hovorili po anglicky, je rozdeliť ich do
rôznych miestností podľa rôznych národností. Počas workshopov sú účastníci rozdelení do
skupín a v zásade sú nútení hovoriť po anglicky. Je to veľká výhoda projektu, všetky metódy
sú dokázané.

Spájate sa lepšie s ľuďmi z iných krajín, ktorí oceňujú hodnotu svojich kultúr, ako aj
vašich. Ľudia zlepšujú medzikultúrne svedomie, preto sa objavujú zmiešané priateľstvá a
vzťahy. Pomáha tiež nájsť svoje miesto v našich spoločnostiach a rozvíjať zmysel pre
európsku identitu – ktorá dopĺňa našu národnú, regionálnu a miestnu identitu.
Napriek tomu, že existujú mnohé výhody projektov zameraných na mládež (napr.
Erasmus +, EVS, Európa Solidarity Corps, atď.), Existujú určité nevýhody, ktoré nemôžu
zostať bez povšimnutia. Jednou z týchto vecí sú rozhorčenie diskusií. Kedykoľvek nie je
diskusia vedená profesionálne, môže sa zmeniť na veľmi rozhovor alebo dokonca na boj.
Výsledkom je zranenie pocitov a stereotypy sa stávajú ešte väčšou záležitosťou, ako boli na
začiatku. Znamená to, že na to, aby bola diskusia úspešná a účinná, mal by byť vedený
profesionálom, ktorý sa rozhodne zastaviť v správnom momente a položí otázky, ktoré si
ľudia navzájom rozumejú a nie navzájom sa útočia.

Z dôvodu stereotypov sú ľudia niekedy zaujatí. Neveria tomu, čo je naozaj pravdivé.
Spoliehajú sa na neoprávnené názory niekoho. Väčšina stereotypov propaguje škodlivé
obrázky a ako už bolo spomenuté, môže ublížiť pocity.

Ďalšou nevýhodou je jazyková bariéra, ktorá môže spôsobiť nedorozumenia a boje
medzi účastníkmi. Rozbitá jazyková bariéra zhromažďuje všetky európske projekty v oblasti
výskumu a inovácie, ako aj všetky súvisiace komunitné organizácie, ktoré pracujú na báze
viacjazyčných alebo viacjazyčných technológií, v susedných oblastiach alebo na úzko
súvisiacich témach. Zrejmým príkladom jazykovej bariéry: dokonca aj ľudia, ktorí hovoria
rovnakými materinskými jazykmi, môžu mať ťažkosti s pochopením vzájomných rozdielov.

Ľudia môžu technicky hovoriť tým istým jazykom, ale dialektické rozdiely môžu spôsobiť
nedorozumenia a medzery v komunikácii. Existujú však aj jemnejšie typy jazykových bariér.
Napríklad, vaše odvetvie alebo zručnosť môže obsahovať veľa žargónu alebo odborného
jazyka. Keď hovoríte s ľuďmi mimo vášho odvetvia alebo dokonca mimo vášho oddelenia,
môže sa veľa premeniť v preklade. Pri rozhovoroch s inými oddeleniami (alebo účastníkmi v
tomto prípade) je dôležité, aby každý vývojár mohol komunikovať s informáciami, ktoré
každý môže pochopiť, aby sme zabezpečili, že sme všetci v súlade s cieľmi našich
spoločností.

Jazykové bariéry môžu byť výzvou, ale práca s ľuďmi rôznych kultúr a prostredí je to,
čo poháňa inovácie, tvorivosť a úspech. Nedovoľte, aby jazykové bariéry prekážali všetkým,
čo ponúka rôznorodé pracovisko.

Na záver môžeme povedať, že stereotypy sú niečím, s čím sme nútení žiť, ale je možné ich v
priebehu času meniť. Projekty mládeže sú niečím, čo môžu pomôcť prekonať stereotypy a
otvorenú myseľ o rôznych kultúrach a dokonca sa s nimi spojiť. Okrem toho môže mladým
ľuďom pomôcť zlepšiť ich angličtinu. Avšak rôzne úrovne angličtiny môžu spôsobiť
nedorozumenia a niektoré veci sa môžu stratiť v preklade. Kvôli týmto a iným kultúrnym
rozdielom môže vytvoriť ohromné ​​diskusie a boje. Preto je veľmi dôležité, aby mládežnícke
projekty a diskusie viedli vyškolení odborníci, ktorí môžu pomôcť ľuďom vzájomne sa
porozumieť namiesto boja.