Make smart decisions!
July 20 – July 29, 2017 in Cernica village, Ilfov County

Projekt „Make smart decisions!“, ktorý sa konal v dňoch od 20. do 29. júla, poskytol účastníkom spôsoby efektívneho učenia sa konštruktívne a kriticky skúmať situácie do ktorých sa dostávajú, vhodne hodnotiť alternatívy a následne sa rozumne rozhodovať. Zlepšili sa teda komunikačné, organizačné a rozhodovacie schopnosti účastníkov, ich argumentácia, schopnosť pracovať v tíme, analyzovanie, kreativita, interkultúrne a jazykové schopnosti. Projekt prebiehal na základe diskusií, prezentácií, simulácií a rôznych aktivít neformálneho vzdelávania.