Learn about our Traditions!
Milcoveni, Caras-Severin County, Romania

Na prípravnom stretnutí pre mládežnícku výmenu „Learn about our Traditions!“ sa upresnili detaily výmeny, navštívilo miesto konania aktivít, diskutovali potreby účastníkov a spolupráca všetkých zúčastnených krajín.
Mládežnícka výmena „Learn about our Traditions!“ bola zameraná na vytvorenie povedomia mládeže o ich občianskych povinnostiach, podporu kultúrnej rozmanitosti, národných tradícií pre inklúziu mladých ľudí so znevýhodnením a podporu ekonomického, kultúrneho a turistického rozvoja. Cieľom projektu bolo tiež začlenenie mládeže z utiahnutejších miest zvyšovaním úrovne občianskeho zapájania sa, motivovanie mládeže k prezentovaniu miestnych tradícií a kultúr pomocou stratégií neformálneho vzdelávania, rozvoj schopností a vedomostí mládeže z dedín.