“Job Hunting DIY”
24.apríl – 1.máj 2016, Litomysl, Česká republika, 24 účastníkov zo 4 krajín


Apríl plný tréningových kurzov uzatvára ďalší z nich, opäť v susednom Česku. Cieľom tréningového kurzu, ktorého sa zúčastnili Slováci, Česi, Poliaci a Maďari, bolo posilniť schopnosti pracovníkov s mládežou v oblasti komunikácie, schopnostiach zamestnať sa na trhu práce v krajinách V4, zamerali sa aj na oblasť medzinárodného rozvoja. Tréning prebiehal pod vedením Mladiinfo z ČR, no prizvaní boli aj viacerí odborníci, ktorá svojimi prednáškami spestrili program tohto kurzu. Účastníci si okrem cenných vedomostí odniesli aj množstvo ďalších spomienok a kontaktov, ktoré veríme, že v budúcnosti zužitkujú.