Involving Marginalized Youth in International Projects

13-17 marca 2017, Wolmirstedt- Nemecko, 41 účastníkov

 Tréningový kurz „Involving Marginalized Youth in International Projects“  sa konal v nemeckom meste Wolmirstedt a jeho hlavným cieľom bolo zapojenie mládeže z okraji spoločnosti do medzinárodných projektov. Mladí ľudia z týchto skupín sa podľa organizátorov často cítia unavení, ignorovaní a vylúčení. Vďaka medzinárodnej skúsenosti, ktorá im pomôže uniknúť z marginalizovaného prostredia sa môže ich život zmeniť, ich osobnosť sa začať rozvíjať. A presne tomu sa venoval tento tréningový kurz. Diskusie ako možno mladým pomôcť, výmeny názorov, kvalifikácia pracovníkov, vyvinutie spoločných metodických materiálov, podpora pracovníkov spolupracujúcich s marginalizovanou skupinou i celkové vzdelávanie o týchto skupinách a ako k nim pristupovať. To všetko sa naučilo 41 účastníkov z  Nemecka, Grécka, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Maďarska, Turecka, Albánska, Ukrajiny a Arménska prostredníctvom workshopov, prezentácií a diskusií.

Veríme, že vďaka tréningu aj naši traja slovenskí účastníci získali veľké množstvo vedomostí o stratégiách práce s mládežou s nedostatkom príležitostí, tak isto kompetencie pre rozvoj projektov a činností, know-how  ako riešiť problémy v komunitách. V dlhodobom horizonte veríme tak ako samotní organizátori, že projekt prispel k budovaniu lepšieho sveta , z perspektíva inklúzie, rovnakých príležitostí, spravodlivosti, nediskriminácie, tolerancie a dokonca demokracie a globálneho povedomia.