„FULFILLING THE STRATEGY TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION IN PRACTICE“
Jindřichův Hradec
from 22nd to 28th of August

Projekt, ktorý sa konal od 22. do 28. augusta v meste Jindřichův Hradec, bol zameraný na poučenie účastníkov o migrácii populácie, jej dôvodoch a príčinách. Každá krajina Európy bola zasiahnutá migráciou a v budúcnosti sa s ňou budeme stretávať tiež. Je preto dôležité o medzinárodnej migrácii informovať mladých ľudí, diskutovať o jej pozitívach a negatívach a tiež o vzájomnom porozumení a rešpekte medzi krajinami.