Existuju mnohé formy uplatnenia poznatkov v praxi. A hoci väčšina ľudí preferuje tie platené, existuje aj jedna, ktorá síce so sebou neprináša primárne finančný profit, no dokáže dať človeku oveľa viac než akýkoľvek platený džob – dobrovoľníctvo. Je skvelé, že čoraz viac hlavne mladých ľudí chápe, že aj veci zadarmo majú význam a v konečnom dôsledku, dokážu pskytnúť väčší prínos.

Aj naša organizácia v značnej miere využíva pomoc dobrovoľníkov. Figurujú na pozíciách s rôznym zameraním, v rámci ktorých dokáźu preniesť vedomosti do praxe, ale sa aj naučiť mnohým novým veciam.

Súčasťou nášho tímu sú prekladatelia, vďaka ktorým môžeme rozšíriť okruh príjmateľov obsahu; pisatelia, spracúvajúci všetky zaujímavé a potrebné informácie do atraktívnej podoby; dobrovoľníci s manažérskymi schopnosťami nám zas pomáhajú s riadením organizačných sietí, kontrole plnenia úloh či nábore nových posíl do SYTEV tímu; členovia disponujúci pravým marketingovým myslením sú nenahraditeľní pri zviditeľňovaní našej organizácie mimo sociálnych sietí a tvorbe kampaní, ale aj vytváraní emailového marketingu a starostlivosti o elektronickú komunikáciu. Ak budete informácie o nás hľadať na webe či Facebooku, vedzte, že všetko potrebné sa dozviete vďaka našim „weberom“ a „Facebook bossom“. A aby sme mali istotu, že tieto info sa dostanú naozaj ku každému, priestor v našom tíme majú aj zdieľači, ktorí sa zameriavajú na menej dostupné skupiny a využívajú sociálne médiá na 100%. Obsah by však neexistoval nebyť šikovných hľadačov, ktorí okrem zaujímavých materiálov venujú svoj čas aj hľadaniu inšpirácií a príkladov, vďaka čomu sa máme možnosť aj sami zdokonaľovať. V prípade, že by ste mali záujem o osobnejší kontakt, najpravdepodobnejšie narazíte na vzdelávačov, ktorí šíria informácie o programe Erasmus+ a ich hlavnou náplňou je neformálne vzdelávanie a účasť na mládežníckych výmenách a tréningoch, prostredníctvom ktorých získavajú nové vedomosti a posúvajú ich ďalej. A v neposlednom rade, táto organizácia by len veľmi ťažko fungovala bez našich finančných škriatkov, ktorí okrem hľadanía sponzorov venujú svoj čas a energiu aj do vyhľadávania projektových možností a finančne koordinujú celú organizáciu.

Samozrejme, na to, aby vzťah vedenie – dobrovoľníci fungoval, je potrebné nasledovať určité štandardy, ktoré jednak zaručia bezproblémovú komunikáciu medzi oboma stranami a jednak eliminujú riziko vzniku akýchkoľvek väčších nedorozumení. Tieto štandardy pokrývajú využívanie moderných informačných a komunikačných technológií, vďaka ktorým obe strany bežia rovnakým tempom a zároveň umožňujú, aby všetky informácie boli dostupné čo najširšej skupine. Ďalej je to zabezpečenie dostatočnej motivácie, aby naši dobrovoľníci nestrácali pohon, okrem iného aj prostredníctvom zaistenia rôznorodosti aktivít, poskytnutia priestoru na sebarealizáciu či aktívnemu načúvaniu názorov a nápadov. Podstatným bodom je rozhodne pocit, že táto dobrovoľnícka práca okrem toho, že pridá riadok naviac do životopisu, prinesie so sebou aj zisk nových poznatkov, využiteľných pre ďalší osobný i profesionálny rozvoj. Taktiež je potrebné zabezpečiť neformálny prístup, vďaka ktorému bude práca považovaná za zábavu a v prípade, že organizácia pracuje s ľuďmi s menším počtom príležitosti je potrebné zaistiť, aby všetky špecifické potreby jednotlivých členov boli zohľadnené. Ak sa všetky tieto body dodržia, organizácia má pri práci s dobrovoľníkmi zaručený úspech.

Prineisli sme stručný prehľad toho, ako dobrovoľníctvo v našej organizácii funguje a čo je pri kooperácii s dobrovoľníkmi potrebné zohľadniť. Čo však nenájdete v žiadnych príručkách je ten pocit pracovať ako dobrovoľník. Aké skvelé zážitky a spomienky sú súčasťou bytia dobrovoľníkom, ako dobrovoľníctvo pomáha posunúť sa v ďalšej ceste, akú satisfakciu prináša fakt, že hoci robím niečo zadarmo, cítim sa bohatší ako ktorýkoľvek držiteľ každomesačnej výplatnej pásky. Stručne povedané, kto nezažije, nepochopí.