Disordered Eating and Eating Disorders in Teens
1 – 11 October 2017 Romania

Tréning s názvom „Disordered Eating and Eating Disorders in Teens“, ktorý sa konal v Rumunsku, v dňoch od 1.-10. októbra, bol zameraný na poučenie účastníkov ako podporovať a motivovať mladých ľudí k zdravému spôsobu stravovania sa a predchádzaniu nezdravých stravovacích návykov. Počas tréningu účastníci rozvinuli svoje kompetencie a zdieľali svoje názory a skúsenosti s mladými ľuďmi z rôznych krajín.

Stránka projektu ENG

Video projektu