„Community development – intergenerational dialogue“    
31.05 – 08.06.2016, Gloucester, Spojené kráľovstvo, 32 ľudí z 11 krajín

V čase od 31. mája do 8. júna sa konal tréningový kurz v Spojenom kráľovstve, v ASHA centre, ktoré je nie len pre nás známe svojimi kvalitnými projektmi. V tomto sme sa bližšie zaoberali medzigeneračným vzdelávaním a dialógom, ako jedného z prostriedkov na dosiahnutie miestneho rozvoja a súdržnosti. Organizátorov viedla k tomuto projektu skutočnosť, že dnes žijeme v inom svete, ako generácie pred nami, a čelíme novým  a nepoznaným výzvam, čo vedie k väčšiemu deleniu v rámci spoločnosti, ako kedykoľvek predtým. Účastníci sa zamerali na kľúčové záležitosti miestneho rozvoja, medzigeneračného učenia, umenia ako nástroja sociálnej súdržnosti a empatickej komunikácie. V rámci projektu boli navštívené miestne komunity.