EU+Activ

EU+Activ

Mládežnícke výmeny, Projekty 2018

Poiana Negrii, Romania, 1-13 March 2018

Mládežnícka výmena trvajúca od 1. – 13. marca v Rumunsku bola zameraná na aktívnosť mladých ľudí v lokálnych komunitách, záujem mladých ľudí o politiku.

Účastníci získali mnohé poznatky prostredníctvom rôznych aktivít. Na vlastnej koži si vyskúšali akým spôsobom funguje dohadovanie v parlamente, vedenie politickej debaty, návrh riešení. Zistili, že je to mnoho zložitejšie a komplexnejšie ako to na prvý pohľad vyzerá. Tiež sa stretli s miestnymi NGO, ktorý sa s nimi podelili och skúsenosti a poznatky.

Veľkou pridanou hodnotou projektu je tzv. follow up activity. Účastníci mali za úlohu spraviť niečo čo zlepší život v ich komunite. Slovenský tím sa rozhodol že vyzbiera odpadky v okolí. Tento cieľ sa im podarilo splniť a sme na nich veľmi hrdí.

Fall and Rise- Rumunsko 21.4.-29.4.

Fall and Rise- Rumunsko 21.4.-29.4.

Nezaradené, Projekty 2018

20.4. Môj projekt začal s pochybnosťami , či ísť do Rumunska alebo zostať doma. Iste mal som aj predsudky typu okradnú ma a zostanem holý bosí a bez peňazí, Ale zúčastnil som sa na projekte s Vašou organizáciu na projekte Overcoming Stereotypes a myšlienka z päty do hlavy mi prišla veľmi rýchlo, aj keď zažijem nejaký skvelý zážitok, tak potom môže byť aj to najhoršie, ako sa vraví nech sa vôľa božia.

Cestou mi pomohol Lukáš Hrušovský, ktorá trvala 30 hodín ale bola veľmi pohodlná. Vravím si 30-tka je pekné číslo a za tú dobu niekoho aj stretnem a tak sa aj stalo. Študent z Francúzska v mojom veku, jednoduchou otázkou som debatu nahodil veľmi rýchlo a rečová bariéra sa po pár minútach úplne vytratila. Už na začiatok moje očakávania sa naplnili a začiatok projektu začal pred začiatkom a tomu vravím pekný začiatok.

Francúz mi povedal, že rumunské vlaky chodia presne na čas. Ale výnimka potvrdzuje pravidlo a vlak meškal 120 minút viď foto. Meškania znamenajú zlé veci ale v mojom prípade rozhovor predlžený o 2 hoďky. Ďalšie spoje som našťastie chytil.

30 hodín zbehlo ako 30 minút a do avenue(cieľové mesto) som prišiel živý a zdravý.

Thank you for coming,“ Milo ma privítal organizátor. Bol som medzi prvými a to znamenalo, že postupne môžem spoznávať nových ľudí. Keď všetci prišli mal som pocit čo tu robím? Ako väčšina z nás. Ale aktivity prichádzali a pocit sa zmenil. Očakávanie projektu sa naplnilo. Učitelia z rôznych krajín, ktorý priniesli svoje tajomstvá a špeciálne vlastnosti, ktoré robia človeka človekom. Ale na tomto projekte bol každý z nás rovnocenným žiakom, nezáležalo či sme mali 20 alebo 60 rokov. Informácie, ktoré sme si priniesli zo svojich krajín nás robili výnimočnými.

Téma projektu bola Fall and Rise. Psychologické debaty počas ktorých sme zdieľali svoje príbehy najmä chyby, sme prekonávali samých seba a dávali sme tým najavo dôveru iným, znamenalo porozumenie a rovnosť.
Taktiež sme navštívili strednú školu, kde sme mali debatu na neúspech ale aj trochu o Erasme+

V polovici projektu sa cítili ako veľká rodinám, veľká dobrá rodina. Na začiatku sami sme obsluhovali sami no neskôr sme vedeli kto čo ako je a pripravovali sme jedlo aj pre iných a ten pocit keď prídem na raňajky a raňajky sú mi podávané s úsmevom od účastníkov projektu, ten pocit odporúčam každému. Pofta bona.

Celé dianie projektu nájdete v tomto skvelom videu:


HOME

Overcoming stereotypes Poľsko

Overcoming stereotypes Poľsko

Nezaradené, Projekty 2018

Nie je to dávno, čo sa Slovak team vrátil domov z Poľského Zakopaného, kde zažili množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Takto opisujú projekt leaderi. 

 

Stereotypy sú v našej spoločnosti veľkým problémom. Zaškatuľkujú, ako by osoba mala
konať alebo žiť podľa svojho pohlavia, rasy, osobnosti a iných skutočností. Mohlo by to
postihnúť jednotlivcov, ktorí majú radi rôzne veci alebo rôzne činnosti, alebo hanbiť sa kvôli
stereotypom.

Stereotypy založené na pohlaví sú najčastejšie v našej spoločnosti, rovnako ako všetci ľudia
majú šport alebo ženy nie sú také silné ako muži. Stereotypy vytvorili skreslenie toho, ako by
mal byť každý jednotlivec. Ako súčasť rodiny Erasmus + by sme mali vedieť, ako by nás tieto
stereotypy mohli ovplyvniť ako jednotlivci a ako ich prekonať.

Stereotypy vytvárajú mylnú predstavu o tom, ako sú ľudia a ako žijú v iných kultúrach,
náboženstvách alebo krajinách. Táto nesprávna koncepcia by mohla spôsobiť problémy ako
diskriminácia, rasizmus, nerovnosť, xenofóbiu.

My – nová generácia Európanov – by sme mali urobiť niečo, aby sme zabránili stereotypom v
našej spoločnosti. Môžeme začať zmenou nášho vnímania stereotypov. Mali by sme si
uvedomiť, že všetky stereotypy sú zlé, pretože spôsobujú predsudky. Mali by sme sa naučiť
rešpektovať a chápať ostatné kultúry, náboženstvá a krajiny. Tým by sa mohli vyhnúť
problémom, ktoré boli spomenuté skôr. S týmto všetkým môžeme zmeniť náš pohľad na
stereotypy, ktoré sú zakorenené v našej spoločnosti a robia svet lepším miestom.

Za posledných sedem dní sme stretli ľudí z šiestich rôznych krajín – Španielsko, Grécko,
Taliansko, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko. Spolu sme mali semináre o prekonávaní
stereotypov, kultúrnych nocí, kde sme sa dozvedeli o tradíciách, životnom štýle, jedle a
hudbe. Zoznámili sme sa s históriou každej krajiny, čo nám pomohlo pochopiť, že sme viac
podobní, než sme my iní.

Po projekte môžeme povedať, že sme si viac uvedomovali kultúrne rozdiely medzi členskými
štátmi EÚ. Budeme sa môcť podeliť o svoje poznatky a skúsenosti získané tu, aby sme
zlepšili spoločnosť a náš vzťah s ľuďmi okolo nás.

Spomedzi výhod Erasmus+ projektov môžeme spomenúť rôzne jazykové vylepšenia. Účastníci zvyčajne
chodia do projektu s očakávaniami, že zlepšia anglický jazyk. Jedným z cieľov programu je
zvýšiť úroveň angličtiny účastníkov počas projektu pomocou rôznych metód. Napríklad
prvým spôsobom, ako prinútiť účastníkov, aby hovorili po anglicky, je rozdeliť ich do
rôznych miestností podľa rôznych národností. Počas workshopov sú účastníci rozdelení do
skupín a v zásade sú nútení hovoriť po anglicky. Je to veľká výhoda projektu, všetky metódy
sú dokázané.

Spájate sa lepšie s ľuďmi z iných krajín, ktorí oceňujú hodnotu svojich kultúr, ako aj
vašich. Ľudia zlepšujú medzikultúrne svedomie, preto sa objavujú zmiešané priateľstvá a
vzťahy. Pomáha tiež nájsť svoje miesto v našich spoločnostiach a rozvíjať zmysel pre
európsku identitu – ktorá dopĺňa našu národnú, regionálnu a miestnu identitu.
Napriek tomu, že existujú mnohé výhody projektov zameraných na mládež (napr.
Erasmus +, EVS, Európa Solidarity Corps, atď.), Existujú určité nevýhody, ktoré nemôžu
zostať bez povšimnutia. Jednou z týchto vecí sú rozhorčenie diskusií. Kedykoľvek nie je
diskusia vedená profesionálne, môže sa zmeniť na veľmi rozhovor alebo dokonca na boj.
Výsledkom je zranenie pocitov a stereotypy sa stávajú ešte väčšou záležitosťou, ako boli na
začiatku. Znamená to, že na to, aby bola diskusia úspešná a účinná, mal by byť vedený
profesionálom, ktorý sa rozhodne zastaviť v správnom momente a položí otázky, ktoré si
ľudia navzájom rozumejú a nie navzájom sa útočia.

Z dôvodu stereotypov sú ľudia niekedy zaujatí. Neveria tomu, čo je naozaj pravdivé.
Spoliehajú sa na neoprávnené názory niekoho. Väčšina stereotypov propaguje škodlivé
obrázky a ako už bolo spomenuté, môže ublížiť pocity.

Ďalšou nevýhodou je jazyková bariéra, ktorá môže spôsobiť nedorozumenia a boje
medzi účastníkmi. Rozbitá jazyková bariéra zhromažďuje všetky európske projekty v oblasti
výskumu a inovácie, ako aj všetky súvisiace komunitné organizácie, ktoré pracujú na báze
viacjazyčných alebo viacjazyčných technológií, v susedných oblastiach alebo na úzko
súvisiacich témach. Zrejmým príkladom jazykovej bariéry: dokonca aj ľudia, ktorí hovoria
rovnakými materinskými jazykmi, môžu mať ťažkosti s pochopením vzájomných rozdielov.

Ľudia môžu technicky hovoriť tým istým jazykom, ale dialektické rozdiely môžu spôsobiť
nedorozumenia a medzery v komunikácii. Existujú však aj jemnejšie typy jazykových bariér.
Napríklad, vaše odvetvie alebo zručnosť môže obsahovať veľa žargónu alebo odborného
jazyka. Keď hovoríte s ľuďmi mimo vášho odvetvia alebo dokonca mimo vášho oddelenia,
môže sa veľa premeniť v preklade. Pri rozhovoroch s inými oddeleniami (alebo účastníkmi v
tomto prípade) je dôležité, aby každý vývojár mohol komunikovať s informáciami, ktoré
každý môže pochopiť, aby sme zabezpečili, že sme všetci v súlade s cieľmi našich
spoločností.

Jazykové bariéry môžu byť výzvou, ale práca s ľuďmi rôznych kultúr a prostredí je to,
čo poháňa inovácie, tvorivosť a úspech. Nedovoľte, aby jazykové bariéry prekážali všetkým,
čo ponúka rôznorodé pracovisko.

Na záver môžeme povedať, že stereotypy sú niečím, s čím sme nútení žiť, ale je možné ich v
priebehu času meniť. Projekty mládeže sú niečím, čo môžu pomôcť prekonať stereotypy a
otvorenú myseľ o rôznych kultúrach a dokonca sa s nimi spojiť. Okrem toho môže mladým
ľuďom pomôcť zlepšiť ich angličtinu. Avšak rôzne úrovne angličtiny môžu spôsobiť
nedorozumenia a niektoré veci sa môžu stratiť v preklade. Kvôli týmto a iným kultúrnym
rozdielom môže vytvoriť ohromné ​​diskusie a boje. Preto je veľmi dôležité, aby mládežnícke
projekty a diskusie viedli vyškolení odborníci, ktorí môžu pomôcť ľuďom vzájomne sa
porozumieť namiesto boja.

Enterpreneurship as the way to success 2018

Enterpreneurship as the way to success 2018

Projekty 2018

Takto opisuje projekt Enterpreneurship as the way to success, ktorý bol v Poľskom Zakopanom účastníčka:

Moja prvá skúsenosť s Erasmom+ sa odohrávala v malom meste Zakopané v Poľsku. Počas mojej dlhej cesty s kamarátom nás neustále kontaktovala naša leaderka, aby sa uistila či všetko ide tak ako má. Po príchode do areálu Vily Jozef sa nás ujal organizátor celého projektu Bartolomej Zajac, ktorého sme oslovovali Bartek. Krátko po príchode sme boli rozdelení do izieb pomixovane, a tak sa snažili vytvoriť si čo najviac známostí. Spoločnosť Slovákom robili aj Portugalci, Chorváti, Poliaci, Lotyši a Taliani. Už počas prvého zoznamovacieho večera nám bolo viac než jasné, že si všetci budeme navzájom rozumieť. Počas celého týždňa sme sa pomocou workshopov  snažili spoznávať a prekonať vzájomný strach z angličtiny a spoznať čo najviac z tradičných zvykov kultúry. Každý večer si pre nás jedna krajina prichystala to najlepšie z jedál, zaujímavostí a nakoniec testovala naše znalosti psychické pomocou quizov, ale aj fyzické počas tanečných súťaží. Každý večer sme zaspávali s očakávaním ďalšieho dňa a keď melódia budíka nás vytrhla zo spánku rozbehli sme sa na raňajky do jedálne a pojedli toľko, koľko sme len vládali, pretože pani kuchárky naozaj na nás nešetrili surovinami a ani prípravou. Po raňajkách sme sa premiestnili do chatky, kde sa odohrávali naše workshopy na témy zakladania biznisu v rôznych krajinách Európy. Pripravovali sme si rôzne prezentácie, plány pre pomyselné firmy, konverzácie i to ako získať sponzorov. Niektorí z nás si pripravili prezentáciu navyše, ktorej témou bol networking. Keď sme mali psychickej aktivity viac než dosť, Bartek si pre nás pripravil výlet. V stredu sa konal výstup na Morskie Oko, kde bol dych vyrážajúci výhľad a v piatok sme sa mohli rozhodnúť, či chceme spoznávať Zakopané alebo ísť lyžovať. Celý týždeň bol skvelo pripravený a myslím si, že každý z nás si odniesol potrebné vedomosti na zakladanie vlastného biznisu a mnohých tento projekt posunul vpred. Mne osobne dal nových priateľov, nezabudnuteľné zážitky a odišla som obohatená o hromadu vedomostí.